Innowacyjne rozwiazania pomiarowe

Rolnictwo Precyzyjne

Gospodarowanie oparte głównie na gromadzeniu danych o przestrzennym zróżnicowaniu zasobności gleby w obrębie pola.

GIS

System informacyjny służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych, którego jedną z funkcji jest wspomaganie procesu decyzyjnego

Geodezja Inżynieryjna

Projektowaniem i wykonywaniem pomiarów w procesie budowy i w czasie eksploatacji różnych obiektów budowlanych i obiektów infrastruktury inżynierskiej.

O firmie

Dowiedz się więcej o Naszej działalności.
Innowacyjne rozwiązania pomiarowe w gospodarce

Jesteśmy przedsiębiorstwem zajmującym się szeroko rozumianą geodezją.

Nowoczesne i innowacyjne rozwiązania geodezyjne staramy się wprowadzać w takich dziedzinach gospodarki jak rolnictwo, budownictwo, leśnictwo, zarządzanie przestrzenią czy geoinformatyka.

Nowe technologie i innowacyjne rozwiązania dla Państwa wygody i oszczędności zarówno czasu jak i pieniędzy.

  • Rolnictwo precyzyjne
  • GIS
  • Geodezja Inżynieryjna
  • Teledetekcja

Aktualnosci