Innowacyjne rozwiazania pomiarowe

GIS

System informacyjny służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych, którego jedną z funkcji jest wspomaganie procesu decyzyjnego.

Geodezja Inżynieryjna

Projektowanie i wykonywanie pomiarów w procesie budowy i w czasie eksploatacji różnych obiektów budowlanych i obiektów infrastruktury inżynierskiej.

Geoinformatyka

Geoinformatyka czy też geomatyka zajmuje się zastosowaniem informatyki w naukach o Ziemi oraz do pozyskiwania, przetwarzania, analizowania i udostępniania informacji geograficznej.

Rolnictwo Precyzyjne

Gospodarowanie oparte głównie na gromadzeniu danych o przestrzennym zróżnicowaniu zasobności gleby w obrębie pola.

Fotogrametria i teledetekcja

Pozyskiwanie danych o obiektach, zjawiskach i procesach, które zachodzą na powierzchni ziemi łącznie z ich późniejszym przetwarzaniem i interpretacją. Informacje uzyskuje się za pomocą urządzeń niewchodzących w bezpośredni kontakt z badanym obiektem.

Szkolenia

Szkolenia w zakresie obsługi oprogramowania do przetwarzania danych przestrzennych.

Gospodarka Nieruchomościami

Doradztwo na rynku nieruchomości jest zapewnieniem profesjonalnej, obiektywnej i bezstronnej porady, kompetentnej informacji i trafnego rozstrzygnięcia w zakresie szeroko pojętej problematyki nieruchomościowej.

O firmie

Dowiedz się więcej o Naszej działalności.
Innowacyjne rozwiązania pomiarowe w gospodarce

Jesteśmy przedsiębiorstwem zajmującym się szeroko rozumianą geodezją i kartografią.

Nowoczesne i innowacyjne rozwiązania geodezyjne staramy się wprowadzać w takich dziedzinach gospodarki jak rolnictwo, budownictwo, leśnictwo, zarządzanie przestrzenią, podejmowanie decyzji, geomarketing czy gospodarka nieruchomościami.

Nowe technologie i innowacyjne rozwiązania dla Państwa wygody i oszczędności zarówno czasu jak i pieniędzy.

  • Geodezja
  • GIS
  • Rolnictwo Precyzyjne
  • Gospodarka Nieruchomościami

Pozostań w kontakcie